Inloggen als federatielid Inloggen als clubbestuurder

Wandelsport Vlaanderen vzw staat voor nieuwe uitdagingen

Begin oktober werd tijdens de algemene vergadering van Wandelsport Vlaanderen vzw een nieuw bestuursorgaan verkozen. We noteerden niet meteen grondige aardverschuivingen. Voortaan bestaat het bestuursorgaan uit negen leden, waarvan twee leden met een specifieke expertise als financieel adviseur en IT-verantwoordelijke. Toekomstgericht wensen we deze kennis nog uit te breiden met een specialist marketeer.

Wandelsport in de toekomst

Met de bepaling van een nieuw beleidsplan voor de werkjaren 2025-2028 staat het nieuwe bestuursorgaan samen met haar personeel en de talrijke wandelclubs voor nieuwe uitdagingen. De Covid-periode zorgde niet alleen als hefboom voor een grondige hernieuwing binnen het wandellandschap. Waar wandelen tot voor kort het imago van oubolligheid had, vond mede door Corona ook een nieuwe en bovenal jongere generatie de weg naar de wandelsport. Alleen liggen de noden van deze nieuwe generatie binnen onze maatschappelijke context volledig anders.

Zonder de trouwe wandelaars/leden te vergeten, vormen uitdaging en beleving voortaan een belangrijk gegeven bij de nieuwe wandelgeneratie. Daarom wordt nu met onder andere organisaties als Flanders Trails, Urban Walks of Nature Walks voluit de sportieve kaart getrokken.

Duurzaamheid

Stilstaan is achteruitgaan … met de tijd meegaan is voor Wandelsport Vlaanderen vzw automatiseren, digitaliseren en in het bijzonder duurzamer gaan werken. Cashless betalen geraakt stilaan ingeburgerd bij onze wandelclubs. Digitale vergaderingen drukken onze verplaatsingskosten. Jaarlijks zal vanaf 2025 nog één Algemene Vergadering plaatsvinden in plaats van twee. Daarnaast kiezen we ervoor om de grote hoeveelheden papierverwerking te bannen. Zo zal de gedrukte wandelkalender Walking in Belgium niet meer worden uitgegeven in 2025. Via het nieuwe Wandel.be platform en de wandelapp kiezen we volop voor een digitale kalenderversie. Op termijn denken we er ook aan om de betaalbewijzen voor leden, bij deelname aan een wandelorganisatie af te schaffen. Het scannen van de lidkaart bij de inschrijving garandeert immers ook je deelname.

Het Wandel.be platform

Op kort en middellang termijn wil Wandelsport Vlaanderen vzw iedere potentiële wandelaar bereiken en van nuttige informatie voorzien. Het nieuwe wandel.be platform moet een inspiratiebron worden voor alle wandelaars. Naast een overzicht van alle wandelorganisaties, zullen items als toerisme, gezondheid en product info een prominente plaats krijgen. Velen inspireren en gedreven aanzetten tot wandelen is de boodschap dat we toekomstgericht willen uitdragen.

Onze hofleveranciers

De lokale wandelclubs zijn de hofleveranciers van de georganiseerde wandelsport. Het is belangrijk dat het ruime wandelcircuit waarbij iedereen en in alle vrijheid kan deelnemen, nog decennia lang blijft bestaan. Zorgen voor nieuwe impulsen en de continuïteit garanderen binnen de clubbesturen worden primordiaal. Het mee aansturen om nieuwe leden te integreren bij de wandelclubs en het clublidmaatschap te vereenvoudigen via de federatieplatformen vormen de uitdagingen van morgen

Andere artikelen