Inloggen als federatielid Inloggen als clubbestuurder

Sluit je aan als wandelclub & geniet van heel wat voordelen

Ga je regelmatig wandelen met een groep vrienden en wil je ook graag wandelingen organiseren?
Dan is het een goed idee om je als club aan te sluiten bij Wandelsport Vlaanderen vzw.

Ondersteuning

Als club kan je steeds bij de federatie terecht voor ondersteuning. Misschien lijkt het allemaal wat veel maar het eerste jaar krijgt de club een meter of peter die de club begeleidt en informeert omtrent bv. het clubportaal waar alle leden- en tochtadministratie gebeurt maar ook zal bijstaan bij de eerste organisatie.

Daarnaast krijg je ook ondersteuning van de Vlaamse Sportfederatie, een koepel van Vlaamse sportfederaties en hun clubs. Zij ondersteunen ons bij de werking en verdedigen ook onze belangen t.o.v. van de overheid. Ook als wandelclub kan je steeds op hen beroep doen voor bv. bijscholingen, boekhouding, juridische info, vzw-wetgeving,….

wandelen in Vlaanderen

Verzekering

Je bent als club via onze sportverzekering, als organisator maar ook alle deelnemers, als dit nu leden of niet-leden zijn, heel degelijk verzekerd in zowel lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Je kan als club intekenen op diverse verzekeringspolissen bovenop de sportpolis aan heel gunstige tarieven, bv. de polis omnium dienstverplaatsingen, je kan een annulerings- of assistanceverzekering aangaan wanneer je op reis gaat met je club,…

Clubmateriaal aan gunstige prijzen

Je kan als club alle materiaal bestemd voor het organiseren van een wandeltocht aankopen aan heel gunstige prijzen. Het eerste aansluitingsjaar kan een ‘organisatiebox’ in bruikleen aangevraagd worden.

Wandelen in het bos

Wandel.be Kalender

Als club kan je je wandeltocht laten opnemen in de wandel.be kalender. Onze kalender, waar ruim 1.000 wandelingen zijn in opgenomen, garandeert ongetwijfeld de beste reclame voor je wandeltocht.

Subsidies

Je stad of gemeente geeft subsidies en andere vormen van ondersteuning aan erkende lokale sportclubs, zoals die van jou dus. De federatie bezorgt je op verzoek de nodige documenten zoals bv. een ondertekende ledenlijst, een attest van aansluiting. Informeer zeker bij je gemeente waar je recht op hebt.

Wandelen door de natuur

Aansluitingsvoorwaarden

  • Alle administratie gebeurt digitaal. De club zorgt zelf voor het ledenbeheer, de tochtadministratie,…
  • Als club word je als eerste op de hoogte gehouden van nieuwe reglementeringen in het sportlandschap.
  • De voorwaarden werden vastgelegd in het Aansluitingsreglement van Wandelsport Vlaanderen vzw.
  • Afspraken rond het organiseren van wandeltochten door clubs zitten vervat in het Sportreglement.

Sluit je nu gratis aan

De aansluiting bij Wandelsport Vlaanderen vzw kost helemaal niets. Wel wordt jaarlijks een lidgeld geïnd voor alle leden die in de ledenlijst zijn opgenomen. Het bedrag van het lidgeld wordt jaarlijks goedgekeurd in de ‘Bijdragen’. Ook wordt een deelnemersbijdrage gefactureerd. Per deelnemer wordt aan de club 0,25 euro aangerekend. Dit bedrag is vooral bestemd om de verzekeringskost te dekken. Ook dit bedrag wordt jaarlijks goedgekeurd via de ‘Bijdragen’. Om wandelclub te worden vul je onderstaand formulier in.

Gegevens aanvrager
Gegevens wandelclub
Maatschappelijke zetel club