Inloggen als federatielid Inloggen als clubbestuurder

Organigram van Wandelsport Vlaanderen vzw

Via het organigram krijg je een beter zicht op de algemene structuur van onze sportfederatie. Hoe de verschillende federatieteams zijn samengesteld per provincie en wie onze werkende leden of leden met stemrecht in de Algemene Vergadering zijn, kan je hier ook terugvinden.